Inredningsstilar

Intresset för inredning har under de senaste åren exploderat i Sverige, vilket avspeglas i bland annat de många bloggar man hittar på nätet om inredning och de många tidningar och magasin om inredning som man hittar i tidningshyllorna, som exempelvis Sköna Hem och Residence. Detta har också lett till att det idag finns en rad olika inredningsstilar man kan välja att inreda sitt hem i.

En inredningsstil som blivit populär under senare år är den lantliga inredningsstil, som även kallas shabby chic. Denna stil fokuserar som sagt på det lantliga och får sägas vara en inredningsstil som är tillbakablickande. Kännetecknande för denna lantliga inredningsstil är att det ska vara mycket vitt både på väggar och i form av möbler och gardiner. Möblerna får gärna vara lite slitna eftersom detta ger ett mer ålderdomligt intryck.

En annan inredningsstil som blivit populär på senare tid är den så kallade New England-stilen, som hämtar inspiration från den amerikanska nordöstkusten. Utmärkande är förekomsten av bland annat rottingmöbler av olika slag, möbler i mörkt trä, mörka golv samt kuddar och dylikt med den amerikanska flaggan som motiv.

Den skandinaviska inredningsstilen är också en stil att inspireras av när man ska inreda sitt hem. Det som är kännetecknande för just skandinavisk inredning är att den är relativt avskalad, det vill säga hemmet ska inte innehålla alltför många överflödiga prylar och dylikt. Vad gäller möbler så ska dessa vara i ljusa träslag som björk, ek och bok.