Energieffektivisering

Har du tänkt längre kring att göra din energiförbrukning effektivare? Hur du lagt upp en strategi för hur du skall kunna spara både pengar och få nytta av befintlig energi?

Spara energiDet som kallas för energieffektivisering är något som fler svenskar kommit att intressera sig för. Det går helt enkelt ut på att få tillgång till mer energi utan att vi ökar energiförbrukning. Sverige är ett land som ligger långt före många länder när det gäller energi. Det gör att vi fått ett bra konsumentmedvetande när det kommer till energiförbrukning och energibesparing.

Det går att arbeta medvetet och målinriktat med energieffektivisering. Om du sätter dig in i problematiken så kommer du knappast behöva experthjälp för att förstå vilken energimetod som passar ditt bruk och behov bäst. Du kommer dessutom spara mycket pengar långsiktigt bara genom att göra några smärre ändringar i ditt hem.

Några områden man titta närmare på är:

Ventilation – Ett ventilationssystem i ett hus kan bidra till att reglera värmen på ett sätt som du kan spara stora kostnader på genom att förstå hur in- och utflödet av luft fungerar.

Isoleringar – Det är inte alltid nödvändigt att byta ut ett fönster för att isolera och bibehålla värme. En tilläggsruta kan vara en mycket klok lösning som spar pengar. Titta även om det går att montera tätningslister längs dörrar och fönster. Se även till vind och väggar – det går att spara enorma kostnader genom välisolerade inomhusfasader.

Kyla – Då det är för varmt använder vi kyla för att behaglighetens skull. Istället för att kompensera det varma med något kallt kan vi se till att ha effektiva solskydd. Se också till att minimera all värme som strömmar ut från apparatur i hemmet.

Solskydd/avskärmning – Om det konstant strömmar in för mycket sol i din bostad kan du se till att ha solskydd i form av persienner. Det är bra av behaglighetskäl och du reducerar ditt behov av kyla.